Vi som driver Wikners Förlag AB heter Stina och Jan Wikner

Stina kan sin grammatik. Stina har arbetat som lärare i svenska sedan mitten av 1990-talet. Här finns stor erfarenhet av att handskas med svenska språket. Stina är dessutom en ypperlig pedagog.

Janne är i botten marknadsekonom, och har drivit eget företag sedan början av 1980-talet. Janne har arbetat inom flera branscher. Bland annat processindustrin och tillverkande industri. Intresset för språkvård är stort.

Tillsammans skapade vi sweol.com, med start i början av 2000-talet. Sweol.com är en lärplattform för svenska för invandrare. Där ingår både traditionella böcker och helt digitala läromedel.

Nu har vi skapat ett material för självstudier, riktat till dig som behöver utveckla eller förbättra ditt skrivna språk. Du kan vara arbetssökande som måste bli säkrare på att hantera dina ansökningshandlingar. Du kan också vara högutbildad inom något område men saknar delar av språket för att kunna uttrycka dig professionellt i det dagliga arbetet.