.

Vi som driver wikners språk heter Stina och Jan Wikner

Stina kan sin grammatik. Stina har arbetat som lärare i svenska på SFI sedan mitten av 1990-talet. Här finns stor erfaren-het av att handskas med svenska språket. Stina är dessutom en ypperlig pedagog.

Jan är i botten marknadsekonom, och har drivit eget företag sedan början av 1980-talet. Jan har arbetat inom flera branscher. Bland annat process-industrin och tillverk-ande industri. Intresset för språkvård är stort.

Tillsammans skapade vi sweol.com, med start i början av 2000-talet. Sweol.com är en lärplattform för svenska för invandrare. Där ingår både traditionella böcker och helt digitala läromedel.

Med den bakgrunden i vår portfölj erbjuder vi dig, som behöver hjälp med språket på något sätt, att utnyttja vår erfarenhet. Vi arbetar alltid i team för att du ska få så bred erfarenhetsbas som möjligt. Vår erfarenhet blir därmed din styrka!
Välkommen att höra av dig! Du kan skicka en förfrågan från den här webbsidan. Klicka på knappen här under så kommer du till ett formulär.