Skriven text kan vara som musik...
...bara man kan noterna.

Välkommen till wikners språk! 

Vi kan vässa texter!

Är du arbetssökande?

Vet du var gränsen mellan talspråk och skriftspråk går?

Jobbcoach?

Vi kan vässa dina klienters möjlighet att få komma på första intervju.

Inte svenska som modersmål?

Vi hjälper dig rätt tack vare vår stora erfarenhet från SFI.

Vill du bli bättre på att skriva din egen text?

Använd vår Textbok med Övningsbok, de hjälper dig!

Med vår Textbok finns det en möjlighet att du kan förbättra din egen text. Prova! 

Klicka här eller i menyn på Vår Textbok!