Våra tjänster

Så här kan våra tjänster förbättra dina texter
- effektiva texter
du vill att din kund ska läsa hela ditt budskap
- texter med skärpa
vi fokuserar på det viktiga i ditt budskap
- skapa förtroende
vi ger din text lagom med grammatik och fri från stavfel
- anpassade texter
vi anpassar oss till din bransch och din produkt
- klart budskap
med lagom textmassa får din kund lätt att förstå dig
- undvika missförstånd
du vill inte ha onödiga reklamationer på grund av missförstånd i dina texter

Texter kan skickas till oss i mail som bifogade filer eller att vi hämtar dem direkt från din webbsida. Vi levererar i ett format som passar dig.
Material
Vi hanterar de mest förekommande filtyperna för bearbetning och visning. Du kan själv bestämma vilka format du vill ha. Vi tycker att det ska vara enkelt för dig att hantera det vi levererar.

I webbsidor är det enklast att du kopierar in texter. Viss efterbearbetning kan förekomma beroende på vilken plattform du valt att arbeta med.

Tyvärr erbjuder vi inte våra tjänster inom juridik och medicin. Vi tar heller inte uppdrag med granskning av litterära verk.

Vill du ha mer info om våra priser och upplägg?
Fyll i formuläret här under så får du snart info i din E-post.