Om intyg/betyg

Läs det här noga!

När du studerar privat kan du göra SFI-prov i kommunen där du bor. Det kallas "särskild prövning". Du begär på SFI-skolan att få göra särskild prövning. 

Om du vill ha ett betyg i en kurs där du själv skaffat dig kunskap eller vill höja ditt betyg på en kurs du tidigare läst, kan du göra en prövning. Du läser på egen hand in en kurs enligt aktuell kursplan. De flesta prövningar består av flera delar såsom skriftligt, muntligt och/eller praktiska prov. Prövningen gäller alltid hela kursen. Undervisning eller handledning ingår inte i prövningen, men ansvarig lärare för särskild prövning kan ge dig råd och tips.

Många SFI-skolor tar ut en kostnad på ca 500.- för att få göra särskild prövning. Kolla med just din kommuns SFI.

Det finns bara ett sätt att få intyg/betyg - du måste studera.
Du kan studera på skola eller hemma.
Du kan studera hemma och göra prov på skola.