Skriv bättre svenska 

efter SFI

Vi flyttar!

Flytten går till Sweol.com.
Där kan du hitta vår Handbok och Övningsbok.

Skriv bättre svenska

Efter genomgången SFI-utbildning och under svenska grund är det många som behöver öva upp sitt sätt att skriva praktisk svenska. Just att materialet är verklighetsgrundat är viktigt. Man känner då igen sig i samhället i de texter och övningar man tränar i.
Vår textbok och övningsbok "Skriv bättre svenska" hämtar allt material från verkligheten. Till exempel TV, radio och andra media där skriven text är grund för vad som exponeras, har bidragit stort till den verkligheten.
Målet med utbildningsmaterialet är att man ska få en ökad förståelse för att skriven text bör följa vissa enkla regler för att uppfattas som seriös i olika sammanhang.
Det kan gälla vid arbetssökande eller andra situationer där man måste använda det skrivna språket på ett tillräckligt bra sätt.

Svårt? Ja, tyvärr måste det vara svårt om man ska nå en bra nivå på skriven svenska. Men lugn, vi tar det etappvis i små steg, och det du redan kan mycket om blir ju förstås lite lättare.

Böckerna

Textboken "Skriv bättre svenska" börjar från grunden med hur man kan tänka med val av typsnitt. Redan där är det många som inte hittar "rätt". Sedan arbetar man sig framåt i boken med mer och mer avancerade ämnen. Mot slutet av boken finns många sidor som behandlar att starta eget och vad man bör tänka på i de sammanhangen.
Övningsboken "Skriv bättre svenska" använder man för att öva på de ämnen som textboken handlar om. Övningarna finns i många fall i tre nivåer. Det ger bra stimulans att känna att man klarar den högsta nivån. Facit finns i övningsboken.
Böckerna köps alltid tillsammans i licensform. De är helt digitala och levereras direkt till användaren.
Är du privatperson som vill köpa böckerna klicka här!
Begär DEMOEX!

Är du arbetssökande?
Då är du tyvärr bara en av många tusen som köar för ett arbete.
Du kan genom att ta egna initiativ gå före i den kön.
Du måste då vara beredd på att satsa lite på dig själv för att lyckas.
Att skriva bättre svenska är en av flera komponenter som behövs för att lyckas.