Arbetar du?

...studera SFI hemma.

Om du arbetar och därför inte kan gå till din kommuns SFI-skola, kan du studera online hemma. Använd din fritid, kvällar och helger, till att studera SFI.
Du kanske måste ha ett SFI-intyg. Det kan du få när du har studerat klart, och förstås är duktig. Du ansöker hos din kommuns SFI om att få göra "särskild prövning". Då kan du få göra prov på den nivå du önskar. Läs mer här!

Här kan du läsa om vad du får från Sweol´s SFI-kurser.

Beställ här!

Det finns bara ett sätt att få intyg/betyg - du måste studera.
Du kan studera på skola eller hemma.
Du kan studera hemma och göra prov på skola.